23:06 24/09/2012

Hà Nội giải ngân vốn chậm hơn mức trung bình cả nước

Trang Anh

Tính đến ngày 15/9, giá trị giải ngân vốn cho các dự án đầu tư của Hà Nội mới chỉ đạt 9.280 tỷ đồng, bằng 56,2% kế hoạch

Cầu vượt nhẹ - một trong số ít các dự án đảm bảo tiến độ giải ngân và thực hiện của Hà Nội.
Cầu vượt nhẹ - một trong số ít các dự án đảm bảo tiến độ giải ngân và thực hiện của Hà Nội.
Tính đến ngày 15/9/2012, giá trị giải ngân vốn cho các dự án đầu tư của Hà Nội mới chỉ đạt 9.280 tỷ đồng, bằng 56,2% kế hoạch.

Con số trên vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công bố tại cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố ngày 24/9.

Ngoài việc giải ngân đạt thấp, giá trị khối lượng thực hiện vốn xây dựng cơ bản của Hà Nội tính đến giữa tháng 9/2012 cũng mới chỉ đạt 10.394 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch.

Theo lãnh đạo Sở này, tính đến giữa tháng 9/2012, công tác triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Hà Nội diễn ra chậm so với mức chung của cả nước (cả nước giá trị giải ngân đạt khoảng 64%).

Cụ thể, đến hết 15/9/2012, vẫn còn 33 dự án của 20 chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2012, trong đó phải kể đến là huyện Chương Mỹ (3 dự án), Sở Giáo dục và Đào tạo (3 dự án), Sở Giao thông Vận tải (4 dự án)...

Còn theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Hà Nội, đến hết 15/9, một số đơn vị có kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn do Thành phố quản lý đạt rất thấp, như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Đài truyền hình Hà Nội; quận Hà Đông, huyện Phú Xuyên...

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, nguyên nhân do một số chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đến việc giải ngân kịp thời cho nhà thầu thi công, thậm chí một số dự án đã hoàn thành nhưng chưa được hoàn thiện thủ tục thanh toán theo quy định. Ngoài ra, việc triển khai một số dự án gặp khó khăn do công tác lập và phê duyệt quy hoạch kéo dài, còn phải chờ các quy hoạch phân khu được phê duyệt, quy hoạch chuyên ngành chưa có hoặc chưa được hoàn chỉnh làm ảnh hưởng đến việc xác định quy mô đầu tư dự án...

Để khắc phục việc giản ngân chậm nói trên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã yêu cầu hết quý 3/2012 phải đảm bảo giải ngân 70%. Đồng thời khẳng định các chủ đầu tư; thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện; giám đốc các ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản.