16:08 09/02/2009

Hà Nội kiến nghị thu hồi hơn 100 ha đất vi phạm

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã lập hồ sơ trình quyết định thu hồi đất của 6 đơn vị với tổng diện tích hơn 100 ha

Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì bị kiểm tra việc giao khoán đất.
Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì bị kiểm tra việc giao khoán đất.
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với các ngành liên quan đã kết thúc đợt kiểm tra công tác khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai.
 
Đoàn thanh tra và UBND các quận, huyện đã kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tại địa bàn quận Hoàng Mai; 3 đơn vị trên địa bàn quận Tây Hồ; các nông trường, trạm, trại trên địa bàn huyện Ba Vì; kiểm tra việc giao khoán đất ở Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì; việc giao khoán đất rừng cho ông Nguyễn Văn Du, bà Nguyễn Thị Ngân Hà và kiểm tra thực hiện quyết định thu hồi đất tại Trạm vật tư kỹ thuật nông nghiệp ở các xã Hồng Sơn, Lê Thanh thuộc huyện Mỹ Đức.

Qua đó, đã lập hồ sơ trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất của 6 đơn vị với tổng diện tích hơn 100 ha; trong đó có 91 ha đất ở Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì.
 
Cũng qua kiểm tra việc thực hiện Luật Môi trường đối với 89 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn thành phố, đoàn thanh tra phát hiện chỉ có 31 cơ sở có trạm xử lý nước thải, 14 cơ sở thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường; ngoài ra có 21 cơ sở không thực hiện giám sát môi trường, 14 cơ sở vi phạm về quản lý chất thải rắn thông thường, 46 cơ sở vi phạm về quản lý chất thải rắn nguy hại; chỉ có khoảng 2.000m3 nước thải được xử lý trên tổng lượng gần 8.000m3/ngày
 
Theo kế hoạch, năm 2009, Sở sẽ chủ trì phối hợp với các ngành và các quận, huyện tổ chức rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đã được giao đất; lập hồ sơ thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý đất đai; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường.
 
(TTXVN/Vietnam+)