23:38 21/04/2011

Hà Nội mạnh tay xóa số điện thoại rao vặt

Minh Anh

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phải ngừng cung cấp dịch vụ đối với 615 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm

Số điện thoại quảng cáo rao vặt vẫn tràn lan tại địa bàn Hà Nội.
Số điện thoại quảng cáo rao vặt vẫn tràn lan tại địa bàn Hà Nội.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có công văn số 267/STTTT-BCVT yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ, đối với 615 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, Sở đã gửi công văn và danh sách các số điện thoại rao vặt tới các doanh nghiệp viễn thông có đầu số điện thoại vi phạm trên, và yêu cầu các doanh nghiệp này phải ngừng cung cấp dịch vụ đối với 615 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm.

"Muộn nhất là trước ngày 10/5, các doanh nghiệp có số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm phải gửi kết quả về Sở", ông Sỹ nói.

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, mặc dù trong thời gian qua, các quận, huyện, thị xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền về không có quảng cáo rao vặt và thực hiện xây dựng các điểm quảng cáo rao vặt miễn phí, nhưng tình trạng quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định vẫn tiếp tục tái diễn và gây mất mỹ quan đô thị.