14:52 24/03/2010

Hà Nội “nhắc nhở” chủ đầu tư 7 dự án khu đô thị

Hạnh Liên

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh tình trạng tại 7 dự án khu đô thị và lên kế hoạch các dự án cần kiểm tra đợt 2

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan cần có phân kỳ đầu tư, tiến độ đầu tư cụ thể cho từng công trình trong dự án.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan cần có phân kỳ đầu tư, tiến độ đầu tư cụ thể cho từng công trình trong dự án.
Sau kiểm tra lần một 7 dự án khu đô thị tại Hà Nội với kết quả tình trạng vi phạm quy hoạch, thiếu hạ tầng xã hội là phổ biến, Hà Nội đã yêu cầu những đơn vị liên quan chấn chỉnh ngay tình trạng tại 7 dự án trên và lên kế hoạch các dự án khu đô thị mới cần kiểm tra trong đợt 2.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản nhắc nhở các chủ đầu tư, bao gồm Công ty Cổ phần Xây dựng số 3, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà, Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD, Công ty TNHH Khu đô thị Nam Thăng Long phải khắc phục ngay những tồn tại của 7 dự án khu đô thị trong đợt kiểm tra lần 1 của các chủ đầu tư trên bao gồm: khu đô thị Sài Đồng, quận Long Biên; khu đô thị Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm; khu nhà ở Đồng Me, Từ Liêm; khu đô thị mới Đặng Xá, Gia Lâm; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đông nam Trần Duy Hưng; khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Hà Đông; khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ.
 
Đồng thời, Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương dự thảo quy định quản lý đầu tư, khai thác, bàn giao, vận hành dự án khu đô thị mới, nhà ở mới trình thành phố phê duyệt làm cơ sở quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc triển khai thực hiện dự án.

Yêu cầu các đơn vị liên quan khi tham mưu đề xuất cấp phép đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, nhà ở cần phải xác định rõ trách nhiệm đầu tư công trình hạ tầng xã hội và nguồn vốn đầu tư là dùng ngân sách hay từ xã hội hóa. Có phân kỳ đầu tư, tiến độ đầu tư cụ thể cho từng công trình trong dự án.

Xác định dự án khớp nối hạ tầng ngoài hàng rào khu đô thị mới, khu nhà ở và cơ chế, tiến độ đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp với tiến độ đầu tư của các dự án. Đề xuất xử lý ngay các vấn đề còn thiếu sót tại 7 dự án nêu trên.
 
Thành phố cũng giao Sở Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra lại quy hoạch chi tiết các dự án về hạ tầng giáo dục, y tế, hành chính, công cộng, đề xuất điều chỉnh nếu thấy cần thiết để đảm bảo các dự án trên đồng bộ, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, xã hội, báo cáo thành phố xem xét.

Kiểm tra, phát hiện các khu vực có kiến trúc công trình trong dự án làm phá vỡ kiến trúc cảnh quan đã được phê duyệt, đề xuất biện pháp xử lý với thành phố. Phối hợp với địa phương xác định ngay ranh giới quản lý hành chính dân cư ngay từ khâu lập quy hoạch để chủ động xây dựng các công trình trụ sở, công cộng xã hội đảm bảo nhiệm vụ quản lý Nhà nước sau khi xây dựng.
 
Những địa bàn có 7 dự án là huyện Tây Hồ, Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân phải rà soát quy hoạch phát triển dân cư, xác định và đề xuất cụ thể địa điểm xây dựng trường học trong dự án trên và các địa điểm khác trên địa bàn nếu cần thiết, đảm bảo tiêu chuẩn về giáo dục. Phối hợp với chủ đầu tư rà soát những tồn tại, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại các dự án trên đề xuất biện pháp giải quyết.
 
Hà Nội cũng giao đoàn kiểm tra lập danh sách và kế hoạch kiểm tra đợt 2 các dự án khu đô thị mới, nhà ở trên địa bàn thành phố và yêu cầu đoàn kiểm tra tập trung vào nội dung kiểm tra chất lượng công trình xây dựng.