12:42 14/11/2013

Hà Nội nới quy định hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Từ Nguyên

Thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ lãi suất vay vốn lưu động đối với các khoản vay được giải ngân trong suốt cả năm 2013

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa qua được giai đoạn khó khăn.<br>
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa qua được giai đoạn khó khăn.<br>
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan đến việc hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của liên ngành Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính ngày 13/11, UBND thành phố đã quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng trong quyết định 6125 ngày 11/10/2013 về thí điểm hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, thay vì áp dụng đối với các khoản vay từ tháng 10 - 12/2013, thành phố quyết định sửa đổi quy định “các khoản vay ngắn hạn ngân hàng bằng VND áp dụng cơ chế và lãi suất vay thông thường theo hợp đồng tín dụng được giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/1/2013 đến 31/12/2013 của các doanh nghiệp có phương án sản xuất - kinh doanh, thì được hỗ trợ lãi suất 2%”.

Thành phố cũng quyết định sửa đổi “thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 12 tháng, việc hỗ trợ lãi suất tiền vay được áp dụng đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được giải ngân trong khoảng thời gian từ tháng 1 - 12/2013.

Đối với hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày 1/1/2013 trong đó có thoả thuận việc giải ngân nhiều lần thông qua khế ước, giấy nhận nợ từng lần, thì khoản vay được giải ngân theo khế ước, giấy nhận nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ 1/1/2013 đến 31/12/2013 được hỗ trợ lãi suất; các khoản vay quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay thì không được tính hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ và gia hạn nợ vay.

UBND thành phố yêu cầu hồ sơ đề nghị ngân sách thành phố hỗ trợ lãi suất gửi Sở Tài chính để làm đầu mối tiếp nhận, thẩm tra với thời gian chậm nhất là đến 31/12/2013.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn sáng 14/11, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, cho biết, trên thực tế, thành phố đã khởi động chương trình hỗ trợ lãi suất vốn lưu động (sau đầu tư) cho các doanh nghiệp từ 2010 và cũng đã nhiều lần điều chỉnh điều kiện, thời gian.

Tuy nhiên, cũng như các lần trước, hồi tháng 10/2013 vừa qua, sau khi được Chính phủ cho thí điểm hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay vốn lưu động của doanh nghiệp, áp dụng với các khoản vay trong 3 tháng cuối năm 2013, song UBND thành phố xét thấy việc hỗ trợ như vậy là “chưa đủ lực” nên đã quyết định điều chỉnh thời gian kéo dài đối với các khoản vay từ đầu năm.