11:17 03/02/2009

Hà Nội quy định giá bán nhà mặt phố có khả năng sinh lợi cao

Vũ Trọng

Giá đất được tính theo mức giá tại thời điểm 31/12/2004, nhưng tăng thêm 50% so với mức cũ

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt phương án mới về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lợi cao.

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 61/CP (giá tại thời điểm 31/12/2004). Giá đất cũng được tính theo mức giá tại thời điểm 31/12/2004 nhưng nhân với hệ số k = 1,5 (tăng thêm 50% so với mức cũ).

Quy định này được thực hiện thống nhất ở địa bàn Hà Nội trước khi mở rộng và địa bàn Hà Tây (cũ). Đối với những trường hợp vượt hạn mức đất ở, phần diện tích vượt sẽ áp dụng mức thu 100% theo giá đất được công bố hằng năm của thành phố. UBND thành phố cũng quy định rõ, các trường hợp đã nộp hồ sơ trước 25/9/2007 được áp giá bán tại thời điểm 31/12/2004.

Các trường hợp ký hợp đồng mua bán nhà sau 25/9/2007 sẽ phải chịu mức giá tăng 50% như đã nêu trên. Tương tự, phương án giá thu 100% tiền sử dụng đối với diện tích đất vượt hạn mức cũng áp dụng cho các hợp đồng ký sau ngày 25/9/2007.