10:15 14/10/2008

Hà Nội rà soát giải phóng mặt bằng

Công Huyền

Trong 9 tháng đầu năm 2008, thành phố đã phê duyệt 3/7 đồ án quy hoạch chi tiết theo kế hoạch năm 2008

Thành phố đang tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho các dự án: đường Lạc Long Quân; đường 5 kéo dài; đường vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Bưởi, nút Bưởi... - Ảnh: Việt Tuấn.
Thành phố đang tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho các dự án: đường Lạc Long Quân; đường 5 kéo dài; đường vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Bưởi, nút Bưởi... - Ảnh: Việt Tuấn.
Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2008, thành phố đã phê duyệt 3/7 đồ án quy hoạch chi tiết theo kế hoạch năm 2008.

Đó là khu đô thị mới trung tâm Tây Hồ Tây, công viên Hoà Bình và trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội.

Có 9/24 dự án đã được đầu tư theo kế hoạch. Thành phố cũng đang tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho các dự án: đường Lạc Long Quân; đường 5 kéo dài; đường vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Bưởi, nút Bưởi... hoàn thành giải phóng mặt bằng 2/16 dự án theo kế hoạch giải phóng mặt bằng trong năm 2008.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của thành phố sẽ rà soát trên 800 dự án liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên toàn thành phố, đồng thời sẽ cắt giảm hoặc dãn tiến độ với các dự án chưa đủ điều kiện thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý các chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đối với những dự án chậm triển khai, để đất trống sau khi giải phóng mặt bằng.