14:25 06/01/2008

Hà Nội rút giấy phép hơn 670 văn phòng đại diện nước ngoài

Trong năm 2007, thành phố Hà Nội đã rút giấy phép hoạt động của hơn 670 văn phòng đại diện nước ngoài

Tính đến nay, tổng số văn phòng đại diện nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội là 1.250 văn phòng.
Tính đến nay, tổng số văn phòng đại diện nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội là 1.250 văn phòng.
Trong năm 2007, thành phố Hà Nội đã rút giấy phép hoạt động của hơn 670 văn phòng đại diện nước ngoài.

Trong số đó, có 562 văn phòng buộc phải đóng cửa theo Nghị định 72/2006/NĐ-CP (Nghị định mới quy định hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài).

Số còn lại do văn phòng tự đề nghị đóng cửa.

Như vậy, tính đến nay, tổng số văn phòng đại diện nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội là 1.250 văn phòng.

Thời gian qua nhiều văn phòng đại diện đã đóng góp tích cực cho hoạt động của công ty mẹ, giúp cho việc đẩy mạnh đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Một số văn phòng đại diện đang được đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen như Kanematsu Corporation và Marubeni Corporation (Nhật Bản), Hitachi Asia Ltd (Xinhgapo), Ericsson International A.B (Thuỵ Điển), BP South East Asia (Anh).