14:48 04/08/2009

Hà Nội sẽ lập đoàn kiểm tra dự án "treo"

Hạnh Liên

Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra dự án "treo" trước ngày 30/10 tới

Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra dự án "treo" trước ngày 30/10 tới.

Theo đó, từ ngày 1/8 đến ngày 30/10/2009, các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, kết luận, đề xuất phương án xử lý, khắc phục cụ thể đối với các dự án "treo".

Từ ngày 1/11 đến 15/11/2009, các đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra,  báo cáo thành phố.

Từ ngày 1/12 đến 31/12/2009, sẽ lập hồ sơ xử lý, khắc phục và trình UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

Đối tượng của các đợt kiểm tra này cũng được thành phố Hà Nội chỉ rõ, gồm các dự án có quyết định thu hồi đất nhưng chậm triển khai giải phóng mặt bằng; chưa đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liền kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa; chậm 24 tháng so với tiến độ được duyệt...

Trong một rà soát mới đây của thành phố Hà Nội, trong 3.401 dự án tổng diện tích 33.143 ha đất đã được giao, cho thuê trên địa bàn Hà Nội trong vòng 6 năm (từ 2003 đến khi Thủ đô đã được mở rộng), hơn 500 dự án bị coi là “treo”, chậm triển khai dưới nhiều dạng…

Trước hàng loạt dự án “treo” này, từ năm 2001 đến 2005, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định thu hồi đất của 67 tổ chức để hoang, sai mục đích với tổng diện tích 59,73 ha. UBND các quận, huyện cũng xử lý 397 trường hợp và thu hồi 23,6 ha đất.

Tiếp đó, 29 dự án tổng diện tích 250ha đất thuộc Hà Nội cũ chậm triển khai sau 12 hoặc 24 tháng đã bị xử lý trong năm 2006, hơn 60 dự án bị xử lý trong năm 2007 và riêng năm 2008, thành phố Hà Nội quyết định thu hồi 41.148 m2 đất của 4 đơn vị.