09:53 19/01/2009

Hà Nội trích 96 tỷ đồng cho người nghèo ăn Tết

Quỳnh Lam

Số hộ nghèo tại Hà Nội đã tăng lên đáng kể sau khi mở rộng địa giới

Số hộ nghèo tại Hà Nội đã tăng lên đáng kể sau khi mở rộng địa giới.

Hiện toàn thành phố có khoảng 240 nghìn hộ nghèo, chiếm 16%. Trong đó, cao nhất là huyện Ba Vì với 8.600 hộ, tiếp đến là Mỹ Đức với 6.700 hộ nghèo.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, việc chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách được thành phố đặc biệt quan tâm.

Sở cho biết trong dịp Tết Kỷ Sửu, thành phố sẽ trích 96 tỷ đồng để tặng quà Tết cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn.

Trong chuyến thăm và tặng quà tết cho người nghèo một số huyện mới đây, Bí thư Thành ủy  Phạm Quang Nghị cũng đã yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện ở Hà Nội thay vì về chúc Tết, tặng quà lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, nên dành thời gian về thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho các khu dân cư, gia đình nghèo, khó khăn và các gia đình chính sách.

Năm nay, quan điểm chỉ đạo của thành phố là làm sao ai cũng có Tết. Ngoài nguồn ngân sách thành phố, các quận huyện cần chủ động cân đối, huy động sự tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân để chăm lo Tết cho người nghèo.