13:54 01/06/2010

Habubank áp chính sách cho vay ưu đãi mới

Minh Đức

Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) thông báo giảm lãi suất cho vay đối với những doanh nghiệp có điểm xếp hạng tín dụng cao

Với chính sách này, các doanh nghiệp xuất khẩu vay bằng ngoại tệ tại Habubank có thể được hưởng mức lãi suất ưu đãi tối thiểu là 5%/năm đối với USD và 13%/năm đối với VND.
Với chính sách này, các doanh nghiệp xuất khẩu vay bằng ngoại tệ tại Habubank có thể được hưởng mức lãi suất ưu đãi tối thiểu là 5%/năm đối với USD và 13%/năm đối với VND.
Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) thông báo giảm lãi suất cho vay đối với những doanh nghiệp có điểm xếp hạng tín dụng cao và hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu.

Thông báo ngày 1/6 của Habubank cho biết, ngân hàng này đang thực hiện chủ trương đẩy mạnh ưu tiên cho vay tài trợ xuất khẩu nhằm hỗ trợ các khách hàng của mình trong việc thanh toán.

Theo đó, Habubank sẽ xem xét cho các doanh nghiệp xuất khẩu vay bằng ngoại tệ nếu có nguồn ngoại tệ bù đắp và nhận nợ bằng ngoại tệ với mức lãi suất giảm 1,5%/năm đối với nhóm khách hàng xếp loại từ A đến AAA và giảm 1%/năm đối với nhóm khách hàng xếp loại từ B đến BBB so với lãi suất thông thường, sau khi Habubank tiến hành chấm điểm xếp hạng khách hàng.

Với chính sách trên, các doanh nghiệp xuất khẩu vay bằng ngoại tệ tại Habubank có thể được hưởng mức lãi suất ưu đãi tối thiểu là 5%/năm đối với USD và 13%/năm đối với VND.