17:46 01/06/2007

Habubank bán 10% cổ phần cho Deutsche Bank AG

Minh Đức

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) chính thức được bán 10% cổ phần cho Deutsche Bank AG

Giao dịch tại Habubank.
Giao dịch tại Habubank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) chính thức được bán 10% cổ phần cho Deutsche Bank AG.

Văn bản chấp thuận về nguyên tắc đã được Ngân hàng Nhà nước thông qua hôm nay (1/6).

Cụ thể, Deutsche Bank AG được phép mua 10% cổ phần của Habubank. Hai bên sẽ tiến hành các bước tiếp theo, hoàn thiện hồ sơ góp vốn để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn trong khoảng cuối quý II đầu quý III/2007.

Trước đó, Habubank và Deutsche Bank AG đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với cam kết hỗ trợ để cùng nhau phát triển. Deutsche Bank AG cam kết thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật cho Habubank trong các hoạt động nguồn vốn, thị trường tiền tệ, quản lý rủi ro và cùng tìm hiểu các cơ hội hợp tác kinh doanh chiến lược trong các lĩnh vực thẻ tín dụng và các sản phẩm dịch vụ đầu tư…

Theo Habubank, việc hợp tác giữa hai bên sẽ gia tăng giá trị cho các cổ đông của ngân hàng, là bước đi chủ động của Habubank trong tiến trình hội nhập thông qua việc tiếp cận với các thông lệ quản trị ngân hàng quốc tế tốt nhất với mong muốn góp phần tích cực làm vững mạnh thị trường tài chính Việt Nam.