06:59 31/07/2010

Habubank báo lãi hơn 301 tỷ đồng

Minh Đức

6 tháng đầu năm 2010, Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) đạt lợi nhuận trên 301 tỷ đồng, bằng 46,31 % kế hoạch

Tính đến 30/6/2010, tổng tài sản của Habubank đạt 29.581 tỷ đồng.
Tính đến 30/6/2010, tổng tài sản của Habubank đạt 29.581 tỷ đồng.
6 tháng đầu năm 2010, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) đạt lợi nhuận trên 301 tỷ đồng, bằng 46,31 % kế hoạch.

Chiều 30/7, Habubank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010, đã thực hiện kiểm toán.

Tính đến 30/6/2010, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 29.581 tỷ đồng, tổng huy động đạt 25.469 tỷ đồng, tổng dự nợ đạt 15.500 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 301 tỷ đồng, bằng 46,31% kế hoạch, tăng 28,63% so với cùng kỳ 2009.

Tổng vốn cổ đông của Habubank đến thời điểm cuối tháng 6/2010 là 3.488 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng đã quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 cho các cổ đông với mức 6% kể từ ngày 2/8/2010 và đang thực hiện việc phát hành 1.050 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho các cổ đông hiện hữu, chuẩn bị cho lộ trình tăng vốn cho những năm tiếp theo.