08:45 06/07/2007

Habubank công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2007, Habubank đạt 236,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 95,4% lợi nhuận cả năm 2006

Biểu tượng của Habubank.
Biểu tượng của Habubank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2007, Habubank đạt 236,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 95,4% lợi nhuận cả năm 2006 và bằng 54% kế hoạch cả năm 2007.

Ngoài ra, tổng tài sản của Habubank đạt 18.399 tỷ đồng, tăng 57,4% so với cuối năm 2006; tổng dư nợ đạt 7.424 tỷ đồng, tăng 23%; tỷ lệ nợ quá hạn luôn duy trì ở mức dưới 2% để đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng; tổng huy động đạt xấp xỉ 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 65%.

Habubank đã hoàn thành việc lựa chọn Ngân hàng Deusche Bank AG là đối tác chiến lược và đang hoàn thành các thủ tục để Deutsche Bank chính thức trở thành cổ đông của Habubank trong quý III/2007.

Dự kiến, đến cuối năm 2007 Habubank sẽ tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 2.000 tỷ đồng với tổng vốn cổ đông đạt ít nhất 4.500 tỷ đồng.