13:02 23/09/2010

Habubank đăng ký niêm yết 300 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Habubank

Tính đến 30/6/2010, tổng tài sản của Habubank đạt 29.581 tỷ đồng.
Tính đến 30/6/2010, tổng tài sản của Habubank đạt 29.581 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank).

Theo đó, Habubank đăng ký niêm yết 300 triệu cổ phiếu trên HNX.

Habubank có vốn đièu lệ thực góp là 3.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 15 - 17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu: gồm cổ đông trong nước nắm giữ 90%; cổ đông nước ngoài nắm giữ 10%.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Habubank là: kinh doanh ngân hàng, cho người nước ngoài thuê nhà, buôn bán hàng hóa, vật tư, máy móc thiết bị, công nghệ và dịch vụ đại lý bảo hiểm.

Theo báo cáo đã được kiểm toán bán niên năm 2010, lợi nhuận trước thuế của Habubank đạt 301,6 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 29.581 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 15.500 tỷ đồng, tổng huy động đạt 25.470 tỷ đồng.