11:54 20/07/2010

Habubank đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HNX

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đề nghị của Habubank về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 19/7/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản trả lời về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận đề nghị của Habubank về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX.

Để được việc niêm yết, Habubank phải được HNX cấp phép theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, ngân hàng này có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký niêm yết cổ phiếu tại đây.