20:48 30/07/2008

Habubank đạt 40% kế hoạch lợi nhuận

Thúy Anh

6 tháng đầu năm, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) đạt 40% kế hoạch lợi nhuận năm 2008

6 tháng đầu năm, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) đạt 40% kế hoạch lợi nhuận năm 2008.

Theo công bố ngày 30/7, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2008 của Habubank đạt 248,67 tỷ đồng, tương đương 40% kế hoạch đề ra cho cả năm.

Tổng thu của Habubank từ hoạt động kinh doanh trong thời gian trên đạt 1.524 tỷ đồng, tăng 37,67% so với cùng kỳ năm trước. So với cuối năm 2007, huy động tiết kiệm từ dân cư tăng trưởng 37,3 % và cho vay khách hàng tăng ở mức 22,6%.

Tổng vốn cổ đông của Habubank đến thời điểm cuối tháng 6/2008 đạt 3.292 tỷ đồng, bằng 164,6% vốn điều lệ. Ngân hàng này cũng đã thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 cho các cổ đông với mức 8%.