08:19 29/03/2012

Habubank dừng phát hành 960 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Hà Anh

Habubank dừng phát hành 960 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi do việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán là không khả thi

Diễn biến giá cổ phiếu HBB trong tháng qua. Nguồn: HNX
Diễn biến giá cổ phiếu HBB trong tháng qua. Nguồn: HNX
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội - Habubank (mã HBB-HNX) có công văn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2011.

Theo kế hoạch đã được thông qua, Habubank dự kiến phát hành 960 tỷ đồng trái phiếuchuyển đổi và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Habubank thực hiện phát hành vào quý 4/2011.

Tuy nhiên vào quý 4/2011, tình hình tài chính ngân hàng khó khăn, thị trường chứng khoán cũng chưa có dấu hiệu hồi phục.

Habubank cho rằng việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán là không khả thi. Trước tình hình đó, Habubank quyết định không phát hành 960 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi theo kế hoạch như Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận.