11:39 09/10/2010

HabuBank được chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu trên HNX

Hà Anh

HNX đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu trên HNX cho HabuBank với giá trị chứng khoán niêm yết là 3.000 tỷ đồng

Một điểm giao dịch của HabuBank.
Một điểm giao dịch của HabuBank.
Ngày 8/10/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 933/TB-SGDCKHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết 300.000 cổ phiếu cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (HabuBank) trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 3.000 tỷ đồng.

Đồng thời, để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu trên HNX, Hội đồng Quản trị Habubank thông báo chốt danh sách cổ đông vào 16h ngày 20/10/2010 để đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Habubank có vốn điều lệ thực góp là 3.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 15 - 17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu: gồm cổ đông trong nước nắm giữ 90%; cổ đông nước ngoài nắm giữ 10%.

Theo báo cáo bán niên 2010 đã kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của Habubank đạt 301,6 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 29.581 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 15.500 tỷ đồng, tổng huy động đạt 25.470 tỷ đồng.