22:44 24/09/2008

Habubank được thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản

N.Anh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận đề nghị thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản của Habubank

Ngày 24/9/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận đề nghị thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank).

Theo đó, Habubank được phép thành lập Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản Habubank với số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng và có trụ sở tại 15-17 Ngọc Khánh, quận Ba đình, Tp.Hà Nội.

Để hoàn tất các thủ tục cần thiết, Habubank có trách nhiệm yêu cầu Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Habubank thực hiện việc đăng ký kinh doanh, đăng báo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Ngân hàng phải thực hiện việc thành lập, tổ chức, quản lý hoạt động của Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và của Habubank.

Bên cạnh đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, giám sát và kiểm tra việc tổ chức khai trương hoạt động và hoạt động của Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Habubank.