08:51 14/09/2007

Habubank phát hành kỳ phiếu USD

Đức Minh

Từ 18/9, Ngân hàng Nhà Hà Nội sẽ phát hành kỳ phiếu ghi danh bằng USD đợt II/2007

Từ 18/9, Ngân hàng Nhà Hà Nội sẽ phát hành kỳ phiếu ghi danh bằng USD đợt 2/2007.

Kỳ phiếu này có kỳ hạn 7 tháng và 11 tháng với tổng mệnh giá là 10 triệu USD. Đợt phát hành sẽ kéo dài trong 60 ngày hoặc kết thúc sớm trước thời hạn khi phát hành đủ.

Kỳ phiếu có mệnh giá tối thiểu đối với cá nhân là 200 USD và 10.000 USD đối với tổ chức; lãi suất kỳ hạn 7 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 11 tháng là 5,55%/năm, trả lãi một lần khi đáo hạn. Đây là mức lãi suất huy động USD hấp dẫn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Khách hàng sở hữu kỳ phiếu ghi danh của Habubank có thể cầm cố, chiết khấu hoặc chuyển nhượng lại cho người thứ ba khi có nhu cầu phát sinh.

Kỳ phiếu được thanh toán toàn bộ gốc và lãi 1 lần khi đến hạn và được thanh toán theo yêu cầu của chủ sở hữu kỳ phiếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Habubank sẽ mua lại kỳ phiếu trước hạn của khách hàng cá nhân sau khi kết thúc đợt phát hành với giá cạnh tranh.