10:47 08/01/2009

HabuBank và SCB công bố kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

Tính đến ngày 31/12/2008, lợi nhuận trước thuế của HabuBank đạt 525 tỷ đồng và SCB đạt 658 tỷ đồng

Trụ sở của HabuBank.
Trụ sở của HabuBank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (HabuBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008.

Cụ thể: tính đến ngày 31/12/2008, tổng vốn điều lệ của HabuBank đạt 2.800 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 24.863 tỷ đồng, tổng huy động vốn ước đạt 19.758 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 525 tỷ đồng.

Trước đó, HabuBank đã chính thức khai trương phòng giao dịch Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu giấy, Hà Nội, nâng tổng số chi nhánh và phòng giao dịch của HabuBank lên trên 40 điểm trên toàn hệ thống và đến năm 2010 nâng tổng số điểm giao dịch và chi nhánh HabuBank lên trên 50 điểm trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 19/12, HabuBank đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ 12%/mệnh giá - 1.200 đồng/cổ phiếu, nâng tổng mức chi trả cổ tức năm 2008 lên 20%.

Trong khi đó, tính đến 31/12/2008, vốn điều lệ và các quỹ của SCB đạt 2.526 tỷ đồng; tổng tài sản 38.598 tỷ đồng, vượt 49% so với năm 2007; tổng huy động vốn 34.392 tỷ đồng, vượt 51% so với năm 2007; dư nợ tín dụng 23.278 tỷ đồng, vượt 20% so với năm 2007.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 658 tỷ đồng, vượt 83% so với năm 2007 và vượt kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh 2008. Hiện ngân hàng có 86 điểm giao dịch trên toàn hệ thống.

Năm 2008, SCB trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 12%, trong đó đã chia 10% cổ tức bằng tiền mặt và sắp tới sẽ chia 2% bằng cổ phiếu.