15:42 15/08/2013

HAG báo lãi hợp nhất 455 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 2, Hoàng Anh Gia Lai báo lãi sau thuế đạt 332 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 455 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2013.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2013 đạt 692 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.413 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với 6 tháng năm 2012.

Trong quý 2, doanh thu tài chính của công ty tăng 66% lên 498,6 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng hơn 45% lên 298 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 40% lên 41,3 tỷ; chi phí quản lý tăng 28,8% lên 76,31 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 332 tỷ đồng, tăng 252% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đạt 455 tỷ đồng, tăng 195% so với cùng kỳ năm trước. Lãi của cổ đông cổ đông công ty mẹ quý 2 đạt 282,65 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 368,34 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, thặng dư vốn cổ phần tăng 664 tỷ đồng lên 3.544 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối đạt 1.856 tỷ đồng.

Trước đó, Trung tâm Lưu ký thông báo đã thực hiện điều chỉnh tỷ lệ room của nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán HAG từ 38,82% lên 42,58%. Thời gian điều chỉnh là ngày 31/7/2013.