18:30 20/02/2013

HAG báo lãi hợp nhất hơn 367 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 4/2012, lợi nhuận sau thuế của HAG đạt 26,57 tỷ đồng, lũy kế lãi cả năm 2012 đạt 367,3 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của HAG đạt gần 1.731 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước (1.107 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế của HAG đạt 56,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26,57 tỷ đồng, bằng 1/10 so với cùng kỳ (265,65 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần của HAG đạt 4.405 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ (3.150 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 532 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 367,3 tỷ đồng, giảm hơn 72,3% so với cùng kỳ. EPS năm 2012 đạt 655 đồng.

Tính đến ngày 31/12/2012, nợ phải trả của HAG là 20.475 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước (15.493 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.505 tỷ đồng.

Trong cơ cấu vay nợ dài hạn của HAG có gần 5.500 tỷ đồng vay nợ ngân hàng, 2.230 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và hoán đổi, 5.400 tỷ đồng trái phiếu thường trong nước và 1.520 tỷ đồng trái phiếu thường Quốc tế.

Được biết, ngày 16/1/2013 cụm công nghiệp mía đường Hoàng Anh Attapeu đã hoàn thành và chính thức đưa vào hoạt động 2 hạng mục là nhà máy mía đường 7.000 tấn mía/ngày và Trung tâm nhiệt điện 30 MW. Còn hai hạng mục khác là Nhà máy Ethanol công suất 30.000 tấn/năm và nhà máy phân bón công suất 50.000 tấn/năm dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối quý 2/2013.