15:53 01/09/2011

HAG bị phạt 40 triệu đồng do thiếu thông tin chào bán riêng lẻ

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG).

Ngày 29/8/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HSX).

Cụ thể, căn cứ hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG); căn cứ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phát hành và niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR) của HAG trên Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE): Ngày 16/11/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán 19.000.000 cổ phần riêng lẻ của HAG cho đối tác chiến lược là Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA).

Ngày 23/3/2011, tổng số 24.324.375 GDR của HAG đã được niêm yết và chính thức giao dịch trên LSE. Số chứng chỉ GDR này được phát hành dựa trên số lượng 16.216.250 cổ phần mà HAG đã phát hành riêng lẻ cho DBTCA cộng với số 8.108.125 cổ phiếu thưởng mà HAG đã phát hành vào ngày 26/1/2011 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.

Việc HAG chào bán cổ phần riêng lẻ cho DBTCA để làm cơ sở phát hành GDR là thông tin mà HAG phải báo cáo, cung cấp trong hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định tại Điểm 9 Mục II Phụ lục I của Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 của Chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ (Nghị định số 01/2010/NĐ-CP).

Tuy nhiên, tại hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ của HAG không công bố thông tin đầy đủ về việc phát hành cổ phần riêng lẻ để làm cơ sở chào bán GDR khiến hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ của HAG không có đầy đủ thông tin theo quy định;

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 01/2010/NĐ-CP đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vì đã có hành vi vi phạm hành chính là lập hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ không có đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật.