08:29 29/04/2011

HAG khởi động khai thác và chế biến quặng sắt tại Thanh Hóa

Hà Anh

Đây là đợt cấp phép khai thác cho mỏ nhỏ đầu tiên trong tổng số 4 mỏ sắt tại Thanh Hóa mà HAG được cấp phép thăm dò

Qua công tác thăm dò khảo sát, tổng trữ lượng của 4 mỏ này được ước tính khoảng 1.480.000 tấn.
Qua công tác thăm dò khảo sát, tổng trữ lượng của 4 mỏ này được ước tính khoảng 1.480.000 tấn.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) cho biết ngày 24/3, công ty đã nhận được giấy phép khai thác và chế biến quặng sắt tại Thanh Hóa.

Công ty đã khẩn trương tiến hành công tác lắp đặt thiết bị để tiến hành khai thác và tuyển quặng. Dự kiến thời gian đầu sẽ lắp 2 dây chuyền để có thể khai thác hết 120.000 tấn từ đợt cấp phép đầu tiên trong vòng 1,5 năm.

Đây là đợt cấp phép khai thác cho mỏ nhỏ đầu tiên trong tổng số 4 mỏ sắt tại Thanh Hóa mà HAGL được cấp phép thăm dò và đánh giá trữ lượng theo Giấy phép số 478/UBND-CN do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 29/1/2010.

Các mỏ nằm tại các địa bàn như sau: xã Lương Nội, huyện Bá Thước, Thanh Hóa; Làng Cốc, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa; Làng Muốn, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa và Làng Chiền, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Qua công tác thăm dò khảo sát, tổng trữ lượng của 4 mỏ này được ước tính khoảng 1.480.000 tấn.

Được biết, doanh thu quý 1/2011 của công ty mẹ đạt 115,58 tỷ đồng; lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 17,71 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 466,12 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 398,34 tỷ đồng; lợi nhuậ trước thuế đạt 397,22 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 300,316 tỷ đồng.