04:05 24/12/2010

HAG thông qua kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu

Tú Uyên

Đại hội cổ đông bất thường của HAG đã thông qua kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu và niêm yết tại Singapore

Đại hội cổ đông bất thường 2010 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG-HOSE) tổ chức tại Tp.HCM ngày 23/12 đã thông qua kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) với tỷ lệ 99,73% phiếu thuận.

Theo ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HAG, việc phát hành trái phiếu quốc tế theo đề án huy động vốn quốc tế sẽ được sử dụng để trồng mới và chăm sóc 15.000 ha cao su ở Campuchia; trồng mới và chăm sóc 25.000 ha cao su tại Lào; trồng mới và chăm sóc 11.000 ha cao su ở Việt Nam; xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Kông 2 và Nậm Kông 3 ở Lào; xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Srông 3A ở Việt Nam; xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Srong 3B ở Việt Nam; xây dựng nhà máy thủy điện Bá Thước 2 và Bá Thước 1 ở Việt Nam; và trang trải chi phí hoạt động…

Tổng giá trị phát hành 200 triệu USD, thời hạn 5 năm, lãi suất cố định sẽ thanh toán 6 tháng/lần cho đến ngày đáo hạn. Dự kiến, trong tháng 1/2011 sẽ tiến hành việc phát hành trái phiếu huy động vốn này.

Cũng tại đại hội, đại diện HAG cho biết, lợi nhuận trước thuế 2010 ước đạt 3.017 tỷ đồng. Năm 2011, HAG xây dựng kế hoạch dự kiến 3.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho kịch bản xấu - thị trường bất động sản khó khăn. Nếu quý 2, quý 3/2011, kịch bản lợi nhuận trước thuế có thể được điều chỉnh.