08:19 29/03/2012

HAG trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Hà Anh

Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 dự kiến là 5.373,73 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HSX) thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Theo đó, HAG sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% (100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế năm 2010.

Thời điểm phát hành là ngay sau khi nhận thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến là 5.373,73 tỷ đồng.