16:10 15/05/2014

HAGL báo lãi trên 398 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 1, doanh thu thuần của HAGL tăng 28,12% so với cùng kỳ năm trước đạt 924,77 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 398,76 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1/2014 của HAGL tăng 28,12% so với cùng kỳ năm trước đạt 924,77 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng gần 27% đạt 431 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tăng hơn 158% so với cùng kỳ đạt 162,63 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 399,87 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 398,76 tỷ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 372 tỷ đồng - tăng 334,15% so với cùng kỳ. EPS đạt 518 đồng.

Tính đến ngày 31/3/2014, tiền của HAGL giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với hồi cuối năm đạt 1.429 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 129 tỷ lên 1.967 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 370 tỷ đồng lên 2.339 tỷ đồng.

Năm 2014, HAGL dự kiến doanh thu đạt 3.373 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.460 tỷ đồng, và tỷ lệ cổ tức dự kiến 10-15% bằng tiền mặt. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai đã đạt 27,33% kế hoạch được giao.