16:09 01/10/2014

HAGL bổ nhiệm thêm hai phó tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Nguyễn Xuân Thắng và bà Hồ Thị Kim Chi được Hoàng Anh Gia Lai bổ nhiệm vào vị trí phó tổng giám đốc công ty kể từ 1/10

Trụ sở HAGL.<br>
Trụ sở HAGL.<br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt.

Theo đó, Hội đồng Quản trị thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Rõ và ông Lê Văn Rõ sẽ thôi giữ chức phó tổng giám đốc công ty, từ ngày 30/9.

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Thắng và bà Hồ Thị Kim Chi được Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai bổ nhiệm vào vị trí phó tổng giám đốc công ty kể từ 1/10/2014.

Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Thắng đã từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát, kể từ ngày 30/9/2014. Ông Lâm Hoàng Hải được bổ nhiệm vị trí thay thế. Như vậy, hiện tại Ban kiểm soát của HAG chỉ có 2 thành viên là ông Lâm Hoàng Hải và bà Nguyễn Thị Huyền.

Như vậy, Ban giám đốc của Hoàng Anh Gia Lai sẽ có 6 thành viên gồm: ông Nguyễn Văn Sự - thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc; ông Đoàn Nguyên Thu - thành viên Hội đồng Quản trị - Phó tổng giám đốc; ông Võ Trường Sơn - Phó tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn Minh - thành viên Hội đồng Quản trị và 2 phó tổng mới là ông Nguyễn Xuân Thắng và bà Hồ Thị Kim Chi.