00:11 16/02/2009

HAGL công bố lãi hơn 765 tỷ đồng trong năm 2008

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai – HAGL (HAG-HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2008

Tính đến ngày 31/12/2008, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 8.871,56 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm 2008.
Tính đến ngày 31/12/2008, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 8.871,56 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm 2008.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai – HAGL (HAG-HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2008.

Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong năm 2008 đạt 1.880,74 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2008 của HAGL đạt 1.006 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 765,34 tỷ đồng, trong đó lợi ích của cổ đông thiểu số là hơn 65 tỷ đồng, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 700,3 tỷ đồng - lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 3.923 đồng.

Được biết, tính đến ngày 31/12/2008, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 8.871,56 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm 2008. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.728,92 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn cổ phần của HAGL đạt hơn 1.559,59 tỷ đồng.

Kết thúc ngày giao dịch 13/2, giá cổ phiếu HAG ở mức 58.500 đồng, tăng 21,87% so với ngày “chào sàn” – 22/12/2008. Giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đạt 10.519 tỷ đồng.