11:20 07/07/2015

HAGL hủy mua 10 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

HAGL đã quyết định tạm ngưng việc mua cổ phiếu quỹ, đồng thời xin ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi này

Trụ sở HAGL.
Trụ sở HAGL.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đã thống nhất tạm ngưng mua lại cổ phiếu quỹ theo phương án đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào ngày 13/5/2015 trước đó.

Theo HAGL, trong quá trình đàm phán với các trái chủ để gia hạn ngày đến hạn của trái phiếu, các trái chủ có đề nghị công ty nên dùng nguồn tiền mua cổ phiếu quỹ, cùng với các trái chủ, tập trung đầu tư vào kế hoạch kinh doanh sắp tới của công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị công ty đã quyết định tạm ngưng việc mua cổ phiếu quỹ, đồng thời xin ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi này.

Theo kế hoạch công ty dự kiến mua lại 10 triệu cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường với thời gian giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong thời gian từ ngày 10/6 đến ngày 9/7/2015. Giá giao dịch được chốt trong khoảng từ 16.000-22.000 đồng/cổ phiếu.

Cùng thời gian trên, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc HAGL đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG, nâng tổng số cổ phiếu đang nắm giữ lên hơn 347,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 44,03% vốn.

Trước đó, Hội đồng Quản trị HAG cho biết, trên cơ sở đánh giá diễn biến triển khai việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Công ty nhận định cổ phiếu trên có thể giao dịch chính thức trước ngày 31/7/2015 và ước tính, lợi nhuận trước thuế quý 2 của HAGL đạt khoảng 560 tỷ đồng .