14:19 14/01/2009

HAGL lập liên doanh đầu tư 332 tỷ đồng ở Lào

Thu Thủy

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư sang Lào cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai – HAGL

HAGL góp khoảng 16 triệu USD để đầu tư xây dựng các căn hộ, khách sạn cao cấp và trồng rừng cao su sang Lào.
HAGL góp khoảng 16 triệu USD để đầu tư xây dựng các căn hộ, khách sạn cao cấp và trồng rừng cao su sang Lào.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư sang Lào cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai – HAGL (HAG-HOSE) theo hình thức liên doanh để xây dựng các căn hộ, khách sạn cao cấp và trồng rừng cao su tại Lào.

Cụ thể, tổng số vốn đầu tư dự án là 20 triệu USD, tương đương 332 tỷ đồng. Trong đó, HAGL góp khoản 80% tổng số vốn đầu tư của dự án.

Liên doanh này có tên: Công ty TNHH V&H Corporation, trụ sở chính đặt tại quốc lộ Thà Đưa, bản WatNak, mương Sisattaanak, thủ đô Viêng Chăn.

Theo kế hoạch, công ty sẽ xây dựng 350 căn hộ và 150 phòng khách sạn tại thủ đô Viêng Chăn; trồng 1.500 ha rừng cao su tại tỉnh Attapu; tỉnh Champasak; tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Savannakhet.