00:50 30/09/2009

HAGL nới mạnh kế hoạch lợi nhuận

Hoàng Vũ

Việc bán các căn hộ một số dự án lớn thuận lợi giúp Hoàng Anh Gia Lai lần thứ hai trong năm nới mạnh kế hoạch lợi nhuận

Ngày 12/9, HAGL ký thỏa thuận bán toàn bộ 996 căn hộ thuộc dự án An Tiến cho Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Ngày 12/9, HAGL ký thỏa thuận bán toàn bộ 996 căn hộ thuộc dự án An Tiến cho Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Việc bán các căn hộ một số dự án lớn thuận lợi giúp Hoàng Anh Gia Lai lần thứ hai trong năm nới mạnh kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ngày 5/10 tới, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG, sàn HOSE) sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2009. Một nội dung chính của đại hội này là trình và thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2009.

Tờ trình của HAGL cho biết, căn cứ vào kết quả bán 996 căn hộ thuộc dự án An Tiến và tình hình bán đợt 2 các căn hộ thuộc dự án Reverview và Phú Hoàng Anh, Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chỉnh mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế cho năm 2009 – lần 2.

Cụ thể, kế hoạch doanh thu năm 2009 dự kiến sẽ tăng lên 4.310 tỷ đồng, tăng 650 tỷ đồng (18%) so với kế hoạch ở lần điều chỉnh trước đó (3.660 tỷ đồng); kế hoạch lợi nhuận trước thuế cũng tăng mạnh từ 1.400 tỷ đồng (điều chỉnh lần 1) lên 1.700 tỷ đồng (tăng 21%); tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu theo đó là 39% thay cho 38%; lợi nhuận sau thuế từ 1.050 tỷ đồng lên 1.275 tỷ đồng.

Đầu năm 2009, HAGL lập kế hoạch doanh thu ở mức 3.129 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 863 tỷ đồng.

Ngày 28/9 vừa qua, HAGL cũng đã có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) để thông báo nội dung dự kiến điều chỉnh nói trên.

Công văn trên cho biết, HAGL đang chuẩn bị cho công tác lập kế hoạch kinh doanh năm 2010. Nhiều khả năng kế hoạch lợi nhuận trước thuế cho năm 2010 sẽ được lập ở mức khoảng từ 2.500 – 3.000 tỷ đồng. Dự kiến một phần lợi nhuận từ việc bán 996 căn hộ thuộc dự án An Tiến cũng sẽ được hạch toán cho năm 2010.

Trước đó, ngày 12/9, Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDVUC) và HAGL đã ký kết thỏa thuận đầu tư; HAGL sẽ bán toàn bộ dự án căn hộ cao cấp Hoàng Anh An Tiến với 996 căn hộ, 166.000m2 sàn xây dựng cho BIDVUC, giá tương đương 1.000 - 1.100 USD/m2.