17:44 03/01/2009

HAGL phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu

Thu Thủy

HAGL vừa thông báo hoàn tất việc chào bán trái phiếu để bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh và tài trợ dự án đầu tư

Dự án Phú Hoàng Anh của HAGL.
Dự án Phú Hoàng Anh của HAGL.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG-HOSE) vừa thông báo hoàn tất việc chào bán trái phiếu theo hình thức riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ dự án đầu tư.

Theo đó, HAGL đã phát hành 350 trái phiếu có đảm bảo tài sản - mệnh giá 1 tỷ đồng, với tổng giá trị là 350 tỷ đồng theo hai kỳ hạn.

Đối với số trái phiếu có kỳ hạn 2 năm – ngày phát hành là 31/12/2008, ngày đáo hạn là 31/12/2010, lãi suất thả nổi, điều chỉnh 6 tháng 1 lần, xác định bằng 150% lãi suất cơ bản VNĐ/năm do Ngân hàng Nhà nước công bố và có hiệu lực tại ngày xác định lãi suất trừ biên độ 0,5%/năm - lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 12,25%/năm.

Đối với trái phiếu cúa kỳ hạn 3 năm - ngày phát hành là 31/12/2008, ngày đáo hạn là 31/12/2011, lãi suất thả nổi, điều chỉnh 6 tháng 1 lần, xác định bằng 150% lãi suất cơ bản VNĐ/năm do Ngân hàng Nhà nước công bố và có hiệu lực tại ngày xác định lãi suất trừ lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 12,75%/năm.

Kết thúc ngày giao dịch 2/1/2009, giá cổ phiếu HAG ở mức 60.000 đồng, tăng 25% so với mức giá “chào sàn” ngày 22/12/2008, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 10.789 tỷ đồng.