23:34 26/11/2012

Hai cổ đông của VIC đăng ký bán trên 13 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Cả hai giao dịch được thực hiện từ ngày 29/11 đến 28/12, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ và thu hồi vốn đầu tư

Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam đăng ký bán 5.359.300 cổ phiếu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 29/11 đến ngày 28/12. Giao dịch với mục đích giảm tỷ lệ sở hữu tại VIC.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu VIC do Tập đoàn Đầu tư Việt Nam sở hữu sẽ giảm từ hơn 100,33 triệu cổ phiếu xuống 94,97 triệu cổ phiếu, chiếm 13,56% vốn điều lệ VIC.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội cũng đăng ký bán toàn bộ hơn 8 triệu cổ phiếu. Thời gian dự kiến giao dịch từ 29/11 đến 28/12 nhằm thu hồi vốn đầu tư. Nếu bán thành công, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội sẽ không còn là cổ đông của VIC.