00:35 23/07/2008

Hai công ty chứng khoán niêm yết thông báo lỗ

HOÀNG VŨ

Hai công ty chứng khoán niêm yết trên sàn Hà Nội vừa thông báo lỗ trong quý 2/2008

Thị trường sụt giảm kéo dài, các công ty chứng khoán gặp nhiều khó khăn.
Thị trường sụt giảm kéo dài, các công ty chứng khoán gặp nhiều khó khăn.
Hai công ty chứng khoán niêm yết trên sàn Hà Nội vừa thông báo lỗ trong quý 2/2008.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã BVS) vừa thông báo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2008 với khoản lỗ hơn 321 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng lợi nhuận trước thuế của BVSC quý 2 là -348,712 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm là -320,852 tỷ đồng. Với 597,844 triệu đồng số thuế thu nhập phải nộp, lợi nhuận sau thuế của Công ty 6 tháng đầu năm là -321,450 tỷ đồng.

Theo giải thích của BVSC, lợi nhuận trước thuế quý 2 và 6 tháng đầu năm 2008 của Công ty lỗ là do thực hiện trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh tại thời điểm 30/6/2008 là 353,8 tỷ đồng. Nếu không tính đến khoản trích lập dự phòng này thì lợi nhuận trước thuế quý 2 của BVSC đạt 5,06 tỷ đồng và trong 6 tháng đầu năm vẫn đạt 32,92 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, kết quả kinh doanh lỗ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng số thuế thu nhập doanh nghiệp BVSC phải nộp nói trên là số thuế phải nộp của lợi tức chứng chỉ quỹ đầu tư VFMVF1 đợt 2/2007.

Còn theo thông báo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HASECO, mã HPC), trong quý 2/2008, Công ty lỗ 365,857 triệu đồng. Nguyên nhân được giải thích là từ việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2008, HASECO vẫn lãi 3,137 tỷ đồng.

Như vậy, trong số 4 công ty chứng khoán tham gia niêm yết hiện đã có 2 thành viên báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2008; 2 thành viên còn lại là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI, sàn HOSE) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS, HASTC).

Theo hạn quy định, đến ngày 25/7, các doanh nghiệp niêm yết sẽ hoàn tất việc gửi báo cáo tài chính quý 2/2008 về hai đầu cầu Hà Nội và Tp.HCM.