09:52 05/06/2008

Hai công ty công nghệ của Nhật và Việt Nam sáp nhập

Ái Vân

Công ty NEC Solutions Vietnam và Công ty Sáng Tạo vừa mới chính thức công bố quyết định sáp nhập thành một

Công ty NEC Solutions Vietnam và Công ty Sáng Tạo vừa mới chính thức công bố quyết định sáp nhập thành một.

NEC Solutions Vietnam được thành lập bởi NEC Soft có trụ sở tại Tokyo và NEC châu Á. Sáng Tạo là công ty phần mềm có quy mô vừa và có tiềm lực mạnh tại Tp.HCM. Việc sáp nhập này sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Tập đoàn NEC trên toàn cầu.

Sau khi sáp nhập, NEC Solutions Vietnam là tên công ty được giữ lại và Công ty Sáng Tạo sẽ chấm dứt hoạt động. NEC Solutions Việt Nam vẫn thuộc quyền sở hữu toàn bộ của tập đoàn NEC và có gần 150 nhân viên. Đến tháng 4 năm 2010, đội ngũ nhân viên công ty dự kiến sẽ tăng lên tới 300 người và doanh số mục tiêu đạt 1,2 tỷ Yên (hơn 11,5 triệu USD).

Chuẩn bị cho sự sáp nhập Sáng Tạo và NEC Solutions Vietnam đã liên kết với nhau trong hoạt động ở lĩnh vực tích hợp hệ thống và phát triển phần mềm tại trụ sở Hà Nội và Tp.HCM. Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động phát triển phần mềm và tích hợp hệ thống tại Việt Nam, nâng cao năng suất và chất lượng phần mềm.

NEC châu Á và NEC Soft sẽ hỗ trợ cho NEC Solutions Vietnam để mở rộng dịch vụ cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và các công ty Việt Nam.