16:33 21/02/2010

Hai công ty đăng ký niêm yết 50 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

HNX đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Chứng khoán VNDirect và Công ty Sành sứ Thủy tinh

Trụ sở của VNDirect tại số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng - Hà Nội - Ảnh: Lê Tâm.
Trụ sở của VNDirect tại số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng - Hà Nội - Ảnh: Lê Tâm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect và Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect đăng ký  45 triệu cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ thực góp 450 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu: cổ đông cá nhân nắm giữ 66,79%, cổ đông tổ chức nắm giữ 33,21%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: môi giới chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành; lưu ký chứng khoán.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh đăng ký niêm yết 5 triệu cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 50 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 20 - 24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM. Cơ cấu sở hữu: Nhà nước nắm giữ 7,1%, cổ đông trong công ty nắm giữ 29,75%, cổ đông ngoài công ty nắm giữ 61,77%, cổ phiếu quỹ: 1,38%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: kinh doanh nhà và môi giới bất động sản, cho thuê kho bãi, nhà xưởng; kinh doanh du lịch, khách sạn, hội chợ, triển lãm, thông tin quảng cáo…