14:21 05/11/2009

Hai công ty đăng ký niêm yết gần 10 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

Sàn Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Lilama 45.4 và Công ty Bao bì và In nông nghiệp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 và Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

Theo đó, Công ty Cổ phần Lilama 45.4 đăng ký niêm yết 4 triệu cổ phiếu phổ thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 40 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cơ cấu sở hữu gồm: Cổ đông nhà nước nắm giữ 51,68%, cổ đông ngoài công ty nắm giữ 48,32%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: khảo sát , tư vấn xây dựng và công trình dân dụng, công nghiệp (trừ tư vấn thiết kế xây dựng); tư vấn thiết kế công nghệ các dây truyền sản xuất; vật liệu xây dựng, giấy, chế biến lương thực thực phẩm;...

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp đăng ký niêm yết 5,4 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 54 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 72, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cơ cấu sở hữu gồm: Cổ đông nhà nước nắm giữ 18,75%,  cổ đông trong công ty và ngoài công ty nắm giữ 81,25%

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: in bản đồ, sách báo, văn hóa phẩm, tem nhãn bao bì và các tài liệu phục vụ cho sự phát triển ngành nông nghiệp vàc các ngành công nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu vật ưt và thiết bị ngành in; thiết kế tọa mẫu in, dịch vụ quảng cáo thương mại;...