09:29 11/03/2010

Hai công ty đăng ký niêm yết gần 38 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

HNX nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty United Motor việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán SME

Công ty Cổ phần Chứng khoán SME đăng ký niêm yết 15 triệu cổ phiếu trên HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME đăng ký niêm yết 15 triệu cổ phiếu trên HNX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần United Motor Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán SME.

Theo đó, Công ty Cổ phần United Motor Việt Nam đăng ký niêm yết 22,5 triệu cổ phiếu trên HNX.

Được biết, công ty có vốn điều lệ thực góp là 375 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu: tổ chức trong nước nắm giữ 9,87%, tổ chức nước ngoài (40%); cá nhân trong nước (20,95%), cá nhân nước ngoài (29,18%). Công ty có trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: sản xuất phụ tùng xe gắn máy; sản xuất khung xe, động cơ xe để cung ứng theo hợp đồng kinh tế cho các nhà lắp ráp xe gắn máy có bản quyền đã đăng ký nhãn hiệu và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện; sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi xe gắn máy và chi tiết bằng máy nhựa gắn trên xe máy, đồng hồ đo công tơ mét, đền xe máy; pha chế sơn.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán SME đăng ký niêm yết 15 triệu cổ phiếu trên HNX.

Được biết, công ty có vốn điều lệ thực góp là 150 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu: cổ đông trong công ty năm giữ (17,19%),  cổ đông ngoài công ty (81,87%), cổ đông nước ngoài 0,94%. Công ty có trụ sở chính đặt tại tầng 3-4, số 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.