09:58 18/06/2010

Hai công ty đăng ký niêm yết hơn 15 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

HNX thông báo đã nhận được hồ sơ của hai công ty đăng ký niêm yết hơn 15,318 triệu cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinavico và Công ty Cổ phần Lilama 69-3.

Theo đó, Công ty Cổ phần Vinavico đăng ký niêm yết 9,2 triệu cổ phiếu trên HNX.

Công ty có vốn điều lệ thực góp là 92 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 10, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu gồm: cổ đông trong nước nắm giữ 95,89%; cổ đông nước ngoài nắm giữ 4,11%.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực như: xây dựng và kinh doanh nhà máy thủy điện, nhà máy xi măng, văn phòng cho thuê; kinh doanh bất động sản; xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; xây dựng dân dụng, công nghiệp;...

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Lilama 69 -3 đăng ký niêm yết 6.118.258 cổ phiếu.

Công ty có vốn điều lệ thực góp là 61.182.580.000 đồng, trụ sở chính đặt tại số 515, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực như: xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện; lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình; sản xuất kinh doanh vật tư, phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng;...