10:43 12/05/2008

Hai công ty xin niêm yết tại sàn Hà Nội

Hoàng Lộc

Sàn Hà Nội nhận được hồ sơ xin niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 và Công ty Cổ phần khoáng sản Mangan

Sàn Hà Nội vừa nhận được hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1, vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó sở hữu Nhà nước chiếm 28,08%, cổ đông trong khác chiếm 71,92%.

Ngành nghề kinh doanh chính: xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp đến 500Kv, các công trình dân dụng và công nghiệp...

Công ty thứ hai là Công ty Cổ phần khoáng sản Mangan, vốn điều lệ 12 tỷ đồng, trong đó sở hữu Nhà nước chiếm 51%, cổ đông trong, ngoài công ty chiếm 49%. Ngành nghề kinh doanh chính: khai thác, chế biến quặng Mangan.