07:00 05/06/2007

Hai doanh nghiệp cao su chuẩn bị lên sàn

H.Xuân

Đây có thể sẽ là những doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép niêm yết tại sàn Tp.HCM theo quy định mới

Trong hai ngày cuối tháng 5/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của hai công ty cao su là Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (nộp hồ sơ ngày 30/5) và Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (nộp hồ sơ ngày 28/5).

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có vốn điều lệ: 192,5 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 19.250.000 cổ phiếu. Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long (TSC) là tổ chức tư vấn niêm yết.

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có vốn điều lệ: 300 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 30 triệu cổ phiếu. Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao su là tổ chức tư vấn niêm yết.

Theo Luật Chứng khoán thì từ 1/1/2007, việc xem xét và cấp phép niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ do chính Trung tâm thực hiện thay vì do Ủy ban Chứng khoán như trước đây.

Như vậy, đây có thể sẽ là những doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép niêm yết tại sàn Tp.HCM theo quy định mới.