12:01 23/04/2012

Hai lần đại hội cổ đông của KLS liên tiếp thất bại

Hà Anh

Đại diện KLS tuyên bố hoãn đại hội do không đủ điều kiện tổ chức đại hội và đại hội lần 3 sẽ được tổ chức vào 25/4 tới

Diễn biến giá cổ phiếu KLS trong tháng qua. Nguồn: HNX
Diễn biến giá cổ phiếu KLS trong tháng qua. Nguồn: HNX
Hôm nay (23/4), Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) đã tổ chức đại hội cổ đông lần 2, sau khi không tổ chức thành công đại hội lần 1 vào ngày 20/4.

Tuy nhiên, đến 8h40 sáng, số cổ đông tham dự đại hội là 105 cổ đông, trong đó 27 cổ đông tham dự trực tiếp, còn lại qua ủy quyền, tương đương 65,25 triệu cổ phiếu, chiếm 32,2% vốn điều lệ của công ty. Trong khi đó công ty cần 51% cổ phần mới đủ điều kiện tổ chức đại hội. Do đó, đại diện công ty tuyên bố hoãn đại hội sang lần 3.

Theo công bố của công ty trước đó, đại hội lần 3 sẽ được tổ chức vào 25/4 tới.

Trước đó, năm 2011, KLS cũng đã không thể tổ chức thành công 2 lần đại hội cổ đông đầu tiên do không đủ quyền biểu quyết của cổ đông.

Được biết, kết quả kinh doanh quý 1/2012 của KLS với doanh thu đạt 78,31 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 1,92 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 5,38 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 70,4 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 80,4 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty được hoàn nhập 29,99 tỷ đồng chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán trong khi cùng kỳ khoản chi phí này lên tới 35,21 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của KLS trong quý 1/2012 đạt hơn 61,51 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ (30,2 tỷ đồng). Tiền và tương đương tiền cuối quý 1/2012 đạt 1.956 tỷ đồng, tăng 124 tỷ đồng so với số dư đầu năm (1.833 tỷ đồng).