21:39 26/03/2010

Hai ngày, ra mắt hai tập đoàn kinh tế mới

Bảo Anh

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam đã lần lượt ra mắt trong các ngày 24 và 25/3

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân chúc mừng ban lãnh đạo Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị tại lễ ra mắt.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân chúc mừng ban lãnh đạo Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị tại lễ ra mắt.
Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam đã lần lượt ra mắt trong các ngày 24 và 25/3.

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam được Thủ tướng quyết định thành lập vào đầu tháng 1/2010, trên cơ sở hợp nhất một số tổng công ty trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, trong đó Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) được chọn làm nòng cốt.

Tập đoàn là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết. Đồng thời giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn là đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng được phép kinh doanh trong các lĩnh vực như đầu tư phát triển và thi công xây lắp, tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khu công nghiệp, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm...

Ông Nguyễn Hiệp, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) được Thủ tướng bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn. Ông Nguyễn Đăng Nam được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc tập đoàn.

Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 12/ 1/2010 của Thủ tướng Chính phủ, do Tổng công ty Sông Đà làm nòng cốt với sự tham gia của một số tổng công ty trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nhằm hình thành một tổ chức kinh tế mạnh đa sở hữu, kinh doanh đa ngành. Trong đó, xây dựng và tổng thầu xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, công nghiệp, cơ khí chế tạo và sản xuất vật liệu xây dựng là ngành kinh doanh mũi nhọn.

Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, với vốn điều lệ khoảng 60.000 tỷ đồng và 81.000 cán bộ kỹ sư, công nhân.

Ông Lê Văn Quế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sông Đà được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn; ông Phạm Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Lilama được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Dương Khánh Toàn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.