13:36 15/10/2016

Hai nhà mạng đã có “giấy thông hành” triển khai 4G

Thủy Diệu

VNPT và Viettel đã có "giấy thông hành" để triển khai và cung cấp dịch vụ 4G

<div><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Kết quả thử nghiệm 4G của các nhà mạng cho tốc độ download là 150 Mbps, upload là hơn 40 Mbps, gấp 10 lần so với tốc độ của 3G.</span></font></div><div style="font-family: Arial, Verdana; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><br></div>
<div><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Kết quả thử nghiệm 4G của các nhà mạng cho tốc độ download là 150 Mbps, upload là hơn 40 Mbps, gấp 10 lần so với tốc độ của 3G.</span></font></div><div style="font-family: Arial, Verdana; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><br></div>
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 4G cho các nhà mạng, gồm Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Với quyết định trên, Viettel và VNPT (VinaPhone) đã có thể chính thức triển khai và cung cấp dịch vụ 4G trên băng tần 1800 MHz ra thị trường một cách rộng rãi. Khả năng trong thời gian gắn tới, MobiFone cũng sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thiết lập mạng và giấy phép cung cấp dịch vụ 4G tương tự như Viettel và VNPT.

Trung tuần tháng 9/2016, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho VnEconomy biết, việc cấp phép 4G sẽ không có chuyện chờ đợi các doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ rồi cấp phép đồng loạt mà trên cơ sở doanh nghiệp nào gửi hồ sơ đầy đủ trước thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định, xem xét cấp trước.

Được biết, VNPT và Viettel là hai doanh nghiệp đầu tiên nộp hồ sơ xin cấp phép 4G lên Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, qua quá trình kiểm tra, thẩm định chặt chẽ của Bộ về hạ tầng, công nghệ, phương án, mô hình kinh doanh, nên Bộ đã tiến hành cấp phép.

Trước đó, các nhà mạng Viettel, VNPT VinaPhone và MobiFone đều đã công bố triển khai thử nghiệm 4G thành công.

Mạng công bố sớm nhất là Viettel (tháng 12/2015). Viettel khai trương thử nghiệm dịch vụ mạng 4G tại Vũng Tàu, với tốc độ tải dữ liệu thực tế đạt mức trung bình từ 40-80 Mb/s, có những vị trí đạt tới 230 Mbs.

Kế tiếp là mạng VinaPhone (tháng 1/2016). Mạng này thử nghiệm 4G tại Phú Quốc và Tp.HCM, cho tốc độ download thực tế trên laptop là 336 Mbps, upload là 39 Mbps. Tốc độ download là 150 Mbps, upload là hơn 40 Mbps, gấp 10 lần so với tốc độ của 3G.

Mạng công bố thử nghiệm muộn nhất là MobiFone (tháng 7/2016). MobiFone thử nghiệm tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM, theo đó mạng 4G của nhà mạng này đạt tốc độ download/upload tối đa 225 Mbps/75 Mbps.

Kết quả thử nghiệm trên đã vượt qua cột mốc tốc độ đề ra (200 Mbps) cho giai đoạn ban đầu.