15:00 19/03/2013

Hải Phòng sẽ có sân bay quốc tế

Trần Kỳ

Khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng khu bay thuộc cảng hàng không Cát Bi tại Hải Phòng

Thủ tướng yêu cầu chính quyền
 thành phố Hải Phòng, các bộ ngành liên quan và các nhà thầu thực hiện 
dự án theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ.
Thủ tướng yêu cầu chính quyền thành phố Hải Phòng, các bộ ngành liên quan và các nhà thầu thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ.
Sáng 19/3 tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các quan chức Chính phủ đã tới tham dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng khu bay thuộc cảng hàng không Cát Bi.

Khẳng định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, Thủ tướng yêu cầu chính quyền thành phố Hải Phòng, các bộ ngành liên quan và các nhà thầu thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ.

Dự án sẽ được chia làm 3 phần đầu tư chính, bao gồm: khu bay, khu nhà ga dịch vụ hàng không và hệ thống quản lý bay. Ba cấu phần này sẽ được hoàn thiện để cùng đưa vào khai thác trong tháng 9/2015. Khi đó, cảng hàng không Cát Bi sẽ là sân bay quốc tế cấp 4E (theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế - ICAO), làm sân bay dự bị cho cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sử dụng chung cho dân dụng và quân sự.

Phần dự án khu bay có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, được Chính phủ giao cho UBND thành phố Hải Phòng là cấp quyết định đầu tư, đồng thời là chủ đầu tư. Phần dự án khu nhà ga dịch vụ sẽ được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khởi công vào tháng 8 năm nay.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền cho biết, về nguồn vốn, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cho phép Hải Phòng tạm ứng vốn của Kho bạc Nhà nước để đầu tư, sau đó Hải Phòng có trách nhiệm huy động nguồn vốn từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, từ ngân sách của thành phố và từ các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn trả.

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, trong 21 sân bay của cả nước hiện nay, Cát Bi là cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng hành khách lớn nhất (bình quân 38,16%/năm). Theo tính toán, đến năm 2015, mỗi năm Cát Bi sẽ đón 2 triệu khách và 20 nghìn tấn hàng hóa, đến năm 2025 sẽ có 8 triệu hành khách và 250 nghìn tấn hàng hóa/năm thông qua sân bay này.