10:30 25/08/2008

Hải Phòng thu hồi giấy phép đầu tư 8 dự án FDI

Vũ Hồng

Hải Phòng thu hồi giấy phép đầu tư 8 dự án FDI với tổng vốn 55 triệu USD do không đủ năng lực tài chính, đầu tư sai mục đích...

UBND Tp.Hải Phòng vừa ra quyết định thu hồi giấy phép đầu tư của 8 dự án FDI với tổng vốn 55 triệu USD trên địa bàn thành phố.

Lý do các dự án này bị thu hồi giấy phép đầu tư là do không đủ năng lực tài chính, đầu tư sai mục đích, kém hiệu quả hoặc triển khai chậm, bỏ đất hoang.

8 dự án gồm: Công ty TNHH World Top Việt Nam (liên doanh với Hàn Quốc), Công ty Phát triển Khu công nghiệp sân golf Đồ Sơn (liên doanh với Califonia Investment Group Ltd-British Virgin Islands), Công ty liên doanh TNHH may mặc Ngọc Sơn (HongKong -Trung Quốc), Công ty May và Phụ liệu may Tân Hải (Trung Quốc), Công ty liên doanh TNHH may mặc Kwong Hai (HongKong - Trung Quốc), Công ty liên doanh TNHH may mặc Bảo Tín (HongKong - Trung Quốc) và Công ty Earthcare Việt Nam - Hải Phòng L.L.C (Hoa Kỳ).

Trong số đó, có nhà đầu tư chẳng những không triển khai dự án mà còn dùng chính dự án đó để vay vốn từ các ngân hàng trong nước để sử dụng vào mục đích khác hoặc chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư khác ăn tiền chênh lệch.