10:55 17/04/2009

Hải quan điều tra việc sử dụng ôtô miễn thuế

Phương Anh

Tổng cục Hải quan đã thành lập tổ công tác liên ngành điều tra các đối tượng bị nghi vấn sử dụng ôtô miễn thuế sai mục đích

Tổng cục Hải quan đã thành lập tổ công tác liên ngành điều tra các đối tượng bị nghi vấn sử dụng ôtô miễn thuế sai mục đích.

Theo đó, tổ công tác sẽ tiến hành thống kê, rà soát những xe ôtô thuộc diện miễn thuế của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ theo quy định, được đăng ký, lưu hành mang biển số với ký hiệu NG, NN, QT hết thời hạn hoặc đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ đã kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước chưa tái xuất hoặc đã chuyển nhượng nhưng chưa kê khai nộp thuế.

Trên cơ sở đó, tổ công tác kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để triển khai áp dụng biện pháp nghiệp vụ cần thiết nhằm thu đúng, thu đủ số thuế đối với các xe ôtô này.

Tổng cục Hải quan cho biết, một vài năm trở lại đây hiện tượng xe ôtô thuộc diện miễn thuế đã và đang bị sử dụng sai mục đích rất nhiều, thậm chí còn sai cả đối tượng sử dụng.

Vì vậy, sau khi kết thúc điều tra, tổ công tác liên ngành cũng sẽ có những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật mới để quản lý thuế đối với xe ôtô miễn thuế, tranh thất thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo công bằng cho từng đối tượng.

Tổ công tác bao gồm sự tham gia của Tổng cục Hải quan, Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) và Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an).

Tổ công tác gồm 12 thành viên, do Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) làm tổ trưởng.